تـــاگ هرمزگان http://taaghormozgan.mihanblog.com 2019-08-18T21:36:33+01:00 text/html 2012-01-28T16:04:34+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... عصر روز بیستم http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/183 <FONT size=3>هرمزگان در عصر روز بیستم بهمن ماه یکهزار و&nbsp;سیصد و نود تهران را گرما می بخشد.</FONT> <P></P> <P><FONT size=3>روز اجرای نمایش های" شیتال برقص بر مرگ من "و "کمدی الهی جلد دوزخ" مشخص شد .</FONT></P> <P><FONT size=3>عصر بیستم بهمن دو نمایش ذکرشده در دو سالن مولوی و&nbsp;سالن ایرانشهر به روی صحنه می روند.</FONT></P> <P><A href="http://fadjrtheaterfestival.com/static/upload/zip/nahaiiii6_zip_1.jpg" target=_blank></A>&nbsp;<A title="" href="http://fadjrtheaterfestival.com/static/upload/zip/nahaiiii6_zip_1.jpg" target="">جدول اجرای نمایش های بخش صحنه ای جشنواره فجر</A></P> text/html 2012-01-27T09:50:46+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... نقطه های عزیز یک قرار http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/182 <font size="2"> روزگارمان خوش است و خوشیم به همین بهانه های دم دستی که گاهی ما را سرپا نگه می دارد.<br>تمام این روزها که دلواپس شدیم پاهایمان در همان روز اولِ ریشه زده&nbsp; جا مانده بود، دلواپس هوایی که هوا مارو داشت یا نداشت ما که قدر هر میم و الف جریان داشتیم .<br>ما که همه ی این بهانه را برای یک بار هم شده تکرار کردیم که مثلا با عشق و این زندگی کاری نداشته باشیم ... ولی نشد که نشد.<br>با تمام قدرت که از بودن همین عشق و همین زندگی ساری کسب کرده بودیم راه افتادیم به سمت خودمان<br>ما خودمان را پیدا کرده سر همان دلخوشی اولی استپ داشتیم یک عالمه گم شدن هایمان را سر خودمان خالی کردیم و فقط خندیدیدیم فقط ... </font> text/html 2012-01-25T07:15:39+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... تلنگر http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/181 آیا ما به اندازه دیدمان از دنیا حق لذت بردن از خوبی ها را داریم یا که به اندازه جرات تغییرنگاهمان به دنیا ؟<br>این باور که ما چقدر جسارت ساختارشکنی برای تغییر رویه ی یک دیدگاه&nbsp; را داریم در جای خود می شود بدان پرداخت .<br>اما تئاتر در روزگار ما و در حوالی ما نگران ما شده است که ما در ایستایی خاص خودمان خوشیم و خیال پرش و تغییر را نداریم .<br>تئاتر دراین سامان وام دار تمام داشته های اصیل و نگاه به&nbsp; آیین و سنت ها دارد ما اگر ریشه های تنیده ایمان در تمام آثار نمایشی را حستجو کنیم به حتم نتوانستیم آن را ترویج و تبلیغ کنیم ، نتوانسته ایم آنرا آنگونه که حق اش است ادا کنیم . رویکرد نمایشی برای تبلیغ عناصر&nbsp; ماهیت دهنده این سامان برگ برنده ای برای اعلام و اعلان داشتن آثار نمایشی می تواند نمود فزاینده ای برای اعتلای فرهنگ این سامان&nbsp; داشته باشد&nbsp; .<br>می توان جستجو کرد و گفت به ندرت و در کمتر آثار نمایشی دیده شده&nbsp; این بنیه تاریخی و تاریخ شفاهی و رسمی هرمزگان پرداخت تبلیغی داشته است&nbsp; .<br>عقبه تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هرمزگان پتانسیل های داستانی و ادبیاتی غنی دارد و جا دارد هنرمندان تئاتر استان در این&nbsp; باب ورود پیدا کنند و امیدوار باشیم که هنرمندان تئاتر در شیوه های نو تئاتر و خلاقیت های نمایشی&nbsp; این خلای تبلیغی استان را به جا آورند.<br>به عنوان مثال می توان از کارهای قبلی آقای ابراهیم&nbsp; پشتکوهی در استفاده از ابزار و فضا&nbsp; در پرداخت به مراسم زار یاد کرد و یا در کار های آقای سعید موحدی و آقای علی&nbsp; رضایی نشان های آیینی را دید و کمک گرفتن در تفهیم المان ها ی نمایشی و کاربردی کردن آیین در دو اخیر کار شیتال برقص برمرگ من و گراز عاشق آقای مهران محمود زاده&nbsp; قابل اشاره است .<br>این نوشتار در نوع خود جای پرداخت بیشتر دارد و در مجال دیگر سعی خواهد شد بسیط این بحث گسترده تر ارائه شود.<br> text/html 2012-01-22T16:15:33+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... تکلیف تئانر در هرمزگان روشن است ؟! http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/180 <font size="3"><br>&nbsp;با حضورگروه های موفق نمایشی از استان هرمزگان در آیین سی امین جشنواره فجر حاصل کدام نگاه مسئول مدارانه متولیان تئاتر استان می تواند قلمداد شود؟<br>عملکرد مدیریت ارشد فرهنگ و هنر استان ؟<br>حوزه ی گسترده حضور بودجه های کلان استان در ردیف حمایتی از هنرمندان(!) ؟</font><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"><span dir="rtl"></span></span><br><font size="3">دایره بی بغض پیشکسوتان و در طبق اخلاص دست دوستی با هم نهادن؟<br>حمایت ازاجراهای قول داده شده مدیریت قبلی فرهنگ و ارشاد ؟<br>انعطاف کبریت ب</font><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"><span dir="rtl"></span></span><font size="3">ی خطری انجمن نمایش استان که بازوی نظارتی خود را در ترکیب شورای بازبینی هیچگاه بدست نیاورده و تلاش دلسوزانه جناب رئیسشان ابتر مانده است .<br>آیا نحوه تعامل گروه های استانی به نحوی بوده که ماحصل همکاری ها حضور موفق چهارگر</font><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"><span dir="rtl"></span></span><font size="3">وه نمایش صحنه ای و خیابانی در فجر امسال بتوان برشمرد؟<br>وقتی ما معتقدیم که هنرمند به مردم&nbsp; تعلق دارد و چون برآمده از مردم بوده رو در روی همدیگر به گفتگو می نشینند یکی بر صحنه نمایش و دیگری بر صندلی های سالن نمایش و این دیالوگ گویی ادامه ی همان انتقال مفاهیم عالیه انسانی و اخلاقی ست. </font><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"><span dir="rtl"></span></span><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"><span dir="rtl"><img style="width: 563px; height: 375px;" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2012/01/740131_orig.jpg"></span></span><br><font size="3">مردمی که دوست دارند نمایش ببیند و لذت شکل یافتن اندیشه ورزی، باز آفرینی فرهنگ زیبایی ها و گفتگوها را به عینه به سیل بنشینند.<br>&nbsp;این خواسته ، حد و اندازه اش در اجراهای</font><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"><span dir="rtl"></span></span><font size="3"> عمومی ست که به رونق نمایش سبب می شود و در معرض همین بازخورد تماشاگر دم دستی خودمان است&nbsp; که دیده می شود .&nbsp; حق تئاتر دیدن را از هم نگیریم این سخنم با دوستان تئاتریم هس<br>الغرض حضور مایه&nbsp; مباهات&nbsp; دو کار صحنه ای از استان هرمزگان در جشنواره سی ام تئاتر فجر "نمایش شی تال برقص بر مرگ من"&nbsp; کاری از گروه نمایش تیگار رودان در بخش تجربه های نو و بخش بین الملل ونمایش "کمدی الهی جلد دوزخ" از گروه نمایش تی تووک&nbsp; بندرعباس که در همراهی با چندی از هنرمندان تهرانی در بخش میهمان حضور دارند.<br>پشتکار و حُریت این گروه های ساعی باعث این موفقیت&nbsp; شده است.&nbsp; گروه تی تووک که هم اکنون به صورت حرفه ای و تثبیت شده تاثیرات خود را در تئاتر استان همراه دارد و تجربه های نو و تجربه های خلاق این گروه جایگاه خود را یافته است ،وهم چنین گروه سخت کوش تیگار با نمایش " شیتال برقص بر مرگ من " با همه ی ماجرا هایی که سد راه این نمایش بود از رد شدن متن نمایش تا رد شدن در فیلترینگ بازبین های اداره کل و عدم حمایت اداره ارشاد رودان و حتی اظهار رضایت&nbsp; رئیس این اداره از رد این نمایش تا&nbsp; دلایل هیئت بازبین از ضعف عمده در متن نمایشی و اعلام این نکته که این کار به لحاظ فنی و کارگردانی صلاحیت اجرای عموم و حضور در جشنواره ی استانی&nbsp; را ندارد و اذهان هیئت بازبین به&nbsp; اینکه این نمایش عاری از قابلیت های نمایشی می باشد .</font><a href="http://3nasl.com/"><img style="width: 587px; height: 411px;" title="اجرای نمایش شیتال برقص بر مرگ من در رودان" src="http://www.3nasl.com/UserFiles/Contents/2167194/0779cb6c-1df1-4d71-802a-43640ce4683L.jpg" alt="اجرای نمایش شیتال برقص بر مرگ من در رودان"></a><br><font size="3">&nbsp;اما همین کار به بخش تجربه های نو جشنواره فجر راه یافت و شنیده ها حاکی از حضور این نمایش در بخش بین الملل سی امین جشنواره تئاتر فجر می باشد .و یا فرجامی که بر سر نمایش رویای تفتیده آقای سالاری از بندرلنگه در جشنواره استانی در رودان افتاد و راهیابی این نمایش از بیرجند در بخش مرور جشنواره فجر&nbsp; از نکات قابل توجه نمایش در این استان است .<br>برای&nbsp; پاسخ به همه ی این علامت سئوالات کدام نگاه مسئول مدارانه لازم است ؟ و آیا این نگاه های ابزاری و سلیقه ایی فلان آقا و بهمان آقا باب تکثرگرایی و تنوع گرایی و ظهور خلاقیت را در تئاتر استان تحت الشعاع قرار می دهد ؟<br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن :</span> چراغ تئاتر در این استان&nbsp; روشن است.<br>&nbsp;&nbsp; </font><font size="3">نمایش میدانی" جهان زیر پای آیین ماست " از میناب و </font><font size="3">نمایش "هیکل"&nbsp;</font><font size="3"> از&nbsp; قشم در بخش خیابانی جشنواره فجر نیز حضور دارند .<br><font size="1">عکس اول : نمایش کمدی الهی ، جلد دوزخ از خبرگزاری مهر <br>عکس دوم : نمایش شیتال برقص بر مرگ من از مجید جمشیدی</font></font><br> text/html 2011-12-19T17:14:19+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... شیتال اگر رقصیدی روی همان جای پایت برقص. http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/179 <font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="4">راهیابی گرو ه نمایشی تیگار رودان نماینده استان هرمزگان به بخش تجربه های نو جشنواره فجر خبریی بود که در ابتدای صبح ذوق زده و خوشحال مان کرد .<br></font> text/html 2011-10-30T18:52:41+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... من کنج نمام حتاها به هتاکی زمان ، جا مانده ام http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/176 سلام <br>خوب من <br>این روزها حرف های پراکنده ی دوربرم زاویه می گیرند با تمام ذره ذره واژه هایم ، واژه هایی که گاها" دلی اند و پر از شوروشر کودکی .<br>من میان سرعت دچاری و مبتلایی&nbsp; تنهایی ها ، با تمام ظرفیت ذهن مورچه ِصفتی ام&nbsp; هَرزگَرد یک دانه ی گندم ام، درست سر&nbsp; همین صبح بخیر های&nbsp; مهربان امروزی. <br>من در همه این سال ها دانه کش مزرعه تفکرات این وآن بودم .... و می دانم این همه&nbsp; محال های دوست داشتنی&nbsp; زندگی ، من را مصادره کرده اند و خوبتر می دانم من صورت مسئله ی یک محال دیروزی ام و&nbsp; تا وقتی که هوشیار سرموعد همیشگی در این زندگی&nbsp; حاضرجوابتر بوده ام اندیشه هایم از زمین روییده اند.<br>راستی عزیزم !<br>قدر بی حیایی صددانه گی انار هم که شده باشد به وقت دلبری می جهیم از قرار کالی و نورسیدگی...من رسیده ام چاقویت را بردار!!<br>عزیزم :<br>دلت <br>دلم <br>دلکنکان همیشه یک سلام بزرگ اند <br>امضا امان<br><br> text/html 2011-10-26T15:28:07+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... پنداشت ها و برداشت های یک خیره چشم رودانی 2 http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/174 <P><FONT size=2>با این باور که همه چیز و همه کس در جایگاه خود قرار دارند به سراغ جشنواره بیست و سوم تئاتر استان میرویم </FONT></P> <P><FONT size=2>میزبان : رودان</FONT></P> <P><FONT size=2>نمودی که از بیرون به بخش اسکان در جشنواره داشتیم متوجه این شدیم علی رغم تلاش بی شائبه&nbsp; مدیریت اداره ارشاد رودان و همکاری ادارات مختلف باز هم&nbsp;زمزمه ی&nbsp;نارضایتی در نزد حاضرین و نحوه پذیرش آنها در جشنواره بود اما نباید غافل بود که این امر بغیر از مرکز استان دیگر جاها هم با این موضوع مشکل دارند</FONT></P> <P><FONT size=2>گروه های شرکت کننده:</FONT></P> <P><FONT size=2>گروه نمایشی رودان میزبان درکنار&nbsp;چهار گروه بندرعباسی و پنج گروه از شهرمیناب و ....بندرلنگه شرکت کنندگان این جشنواره بودند</FONT></P> <P><FONT size=2>داوران:</FONT></P> <P><FONT size=2>داوران این جشنواره در واقع بازیگردان و بازیگران بی متن و صحنه بودند که می بایست در دو زمان در باره اشان حرف زد .</FONT></P> <P><FONT size=2>داوران بخش بازخوان متون و &nbsp;بازبین که سهم خود را از تئاتر استان را نامشخص دنبال می کنند و انگار سهم خواهی آنها همراه هست با فداکردن اصول اولیه اخلاق و در کن موضوع خود تئاتر در این استان .آنها که روزی خود ارز منتقدین شرایط سانسورینگ و ممیزی به این شکلی که در فضای فرهنگ و هنر بوده اند اکنون خود&nbsp;که باید جلودار تکثر و تنوع و خلاقیت می شدند بر خمودگی این بستر تلاش می کنند .</FONT></P> <P><FONT size=2>داورانی که به انصاف خود این حقیقت را باید بدانند زبان اعتراض تئاتر را نمی توان در غلاف نکته نظرات و سلایق مغرضانه ایشان به چشم تامل و تحمل نگریست.</FONT></P> <P><FONT size=2>آقایان&nbsp; قویدل ، موحدی و نیکرام و صدالبته خداکریمی بر گستگی&nbsp;و عصیبت&nbsp;&nbsp;کلام وکلمه ما خورده نگریید بر چشم انداز ترسیم شده برای رد پا و اندیشه خود بنگرید که اعتنایی بر شما نیست چه برسد بر اطمینان.</FONT><FONT size=2>&nbsp;</FONT></P> <P><FONT size=2>شما خود اظهار کردیده اید&nbsp;که هنر نمایش یعنی این ...</FONT></P> <P><FONT size=2>یکبار دیگر بلندتر بگویید درس یاد بگیریم(!!!!!!)</FONT></P> <P><FONT size=2>شاید ماهم چون شما عدسی عینکمان را&nbsp;بزرگتر کردیم ...</FONT></P> <P><FONT size=2>حاصل قضاوت شما به سخره گرفتن متن و اجرای "شی تال برقص بر مرگ من "گروه آقای مهران محمودزاده است که در بخش تجربه های نو جشنواره فجر پذیرفته شدایشان حتی اگر از الفبا تئاتر هم سررشته نداشته باشد دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد کارگردانی دانشگاه واحد مرکزتهران است و کناررفتن&nbsp;&nbsp;اجباری آقای علیرضا داوری که تجربه سال گذشته فجر را داشت و هم چنین ایشان دانشجوی دوره کارشناسی &nbsp;هنر&nbsp;&nbsp;می باشدو نحوه تاملات شما با گروه های نمایشی در استان راستی چرا اینگونه&nbsp; است؟ راستی آقای ابراهیم پشتکوهی که الان همه&nbsp;&nbsp;تئاتر هرمزگان وخطه جنوب را با نام ایشان می شناسنداکنون در نزد شما چه قضاوتی نسبت به کارهایش داریم؟</FONT></P> <P><FONT size=2>داوران بخش مسابقه: آقایان <FONT color=#272f27>علی رضایی،&nbsp; پیمان شریعتی&nbsp;و&nbsp;&nbsp; علی رضا حنیفی </FONT></FONT></P> <P><FONT color=#272f27 size=2>&nbsp;نکته :با توجه به ندیدن کارهای نمابشی جشنواره نسبت به داوری آنها قضاوت ندارم</FONT></P> <P><FONT color=#272f27 size=2>واما...</FONT></P> <P><FONT color=#272f27 size=2>علامت تعجب ها همچنان باقی بماند از نحوه پذیرش و حذف از داوری نمایش گروه بندرلنگه!!!!!!!</FONT></P> <P><FONT color=#272f27 size=2>جشنواره تمام شدو ما باید یک گام به جلو باشیم آیا اینگونه است؟</FONT></P> <P><FONT color=#272f27 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-23T17:49:32+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... تبریک http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/173 <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>گروه تئاتر <FONT color=#ff0000>سیاژن رودان </FONT>راه یابی شما به تئاتر منطقه ای با نمایش برگزین&nbsp;تبریک گفته و امیدواریم نماینده ی خوبی برای تئاتر استان باشید.&nbsp;<BR><BR></FONT></P> <P style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; MARGIN-BOTTOM: 0pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-TOP: 0cm" dir=rtl class=" "><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>&nbsp;آقای رضا قریب زاده کارگردان گروه&nbsp; نمایشی <FONT color=#ff0000>"کشفی برای زنده مانده در حصار بی حسی مرده" </FONT>راه یابی شما را نیز به تئاتر منطقه ای قشم تبریک&nbsp;گفته و امیدوار موفقیت&nbsp;های بعدی</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>&nbsp;.</SPAN></FONT></P> text/html 2011-10-23T16:36:16+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... پنداشت های و برداشت های یک خیره چشم رودانی http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/172 <P dir=ltr align=right><FONT size=2>نوشتن از جشنواره ای که در آن شرکت نکرده ام طنزیست که شاید خیلی ها به زبان نیش و کنایه برمن خرده گیرند که چرا ندیده و حضور نداشته زبان در کام می چرخاند و سخن پراکنی می کند.</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2>جشنواره تئاتر استان هرمزگان&nbsp;&nbsp;دردوره بیست و سوم خود شاهد روایت کاملا کمیک شد از نحوه انتخاب و حذف اثار راه یافته و توجیه هزارصفحه ای هیئت بازبین و توصیه های آن ها به کارگردان های راه نیافته به جشنواره مبنی بر تلاش دست یافتن به تئاتر متفکر و اندیشمند اما ما کجا و فهم توصیه های آنها کجا القصه پیش داوری از قبل از جشنواره در من شکل گرفت و من دو زانو روبروی چند پرسش قرار گرفتم </FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2>آیا جشنواره ای که پایه انتخاب های کاملا" مغرضانه هیئت بازبین ، شکل و روی و کیفیت و کمیت کارهای دیگر را تحت الشعاع قرار می دهدچقدر توانایی آن را دارد که ما را به سمت وسوی موفقیت در تئاتر استان سوق دهد؟</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2>آیا حضور افراد کاملا"سنتی و دور از صحنه و بطن نمایش می تواند ما را مجاب کند تجربه های نو و بکرراببینیم ؟، و از دیدن نمایش های زیبا ،&nbsp; وجد آیم؟</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2>آیا می توان قبول کرد آیین و سنت را به همان شیوه ومرام قدیمی خودش ارائه کرد و نوگرایی و تکثرِگرایی شیوه های نوین تئاتر روز دنیا را به فراموشی سپرد؟ و آیا نمی توان راکد ماندن در همان مردابی که قرار نیست خون تازگی وحیات در آن جریان داشته باشد را تغییر داد؟</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2>بعداز حضور موفقیت آمیز گروه نمایشی تی تووک در دو سال متوالی در آیین جشنواره ای تئاتر فجر و جشنواره هایفست ارمنستان و گروه موفق آیینه از رودان در فجر سال قبل پس به باوری از پتانسیل روبه رشد تئاتر استان نایل امدیم و بی شک می توان قبول کرد نگاه متولیان امر در حوزه فرهنگ و هنر استان می بایست دچار دگردیسی مثبت باشد و به چرخه ی موفقیت های تئاتر استان بهای بیشتری قائل باشند.</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2>آیا وقت آن نشده است که در نفرات واحد&nbsp;بازبین تئاتر اداره کل ارشاد بازبینی صورت گیرد؟</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2>من به شخصه از شخصیت های قابل احترامشان حرفی ندارم با تفکرات کاملا دیکته شده ایشان که دمار از تئاتر استان در آورده زاویه دارم.</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2>امید به شولای سبزیی که بر عافیت نگاه ایشان باشد!!!</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2>رودان به قولی می توانست میزبان خوبی باشد برای جشنواره بیست وسوم تئاتر استان اگر...</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2>اگر آقای مدیرمحترم ارشاد شهرستان ، نگاه کاملا بی طرفانه و می پنداشت که دیگر دانش آموختگان تئاتر شهرستان نقش هوو ایشان نیستند و نگرانی شان فراتر از میز و صندلی پیش میرفت وصد البته در قبالشان جبهه گیری نمی نمود آن گاه می توانست از تجارب و توانایی ایشان در پیشبرد کمی و کیفی جشنواره استفاده ها کند و خوبتر که به اتفاقات جالبتری دست می یافت.</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2>اگر مدیریت محترم و قائم مقام دبیرجشنواره از آقایان علیرضا داوری ، مهران محمودزاده ، مصیب داوری که هرسه دانش آموختگان همین هنر هستند حمایت می کرد آنگاه رودان شاهد فصل دیگری از تئاتر رو به رشدش را به چشم می دید...اما صد حیف که شنیده شد که در حذف کارهای نمایشی این دوستان لبخند رضایتش و منویات دلی اش را اعلام کرد..؟؟؟</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2>و این گونه شد که جشنواره تئاتر استان در رودان کلید خورد</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2>ادامه دارد&nbsp;</FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2></FONT></P> <P dir=ltr align=right><FONT size=2></FONT></P><FONT face=Calibri><FONT face=Calibri><SPAN lang=""> <P dir=ltr align=right><FONT size=2></FONT></P></FONT></FONT></SPAN> text/html 2011-10-23T09:28:52+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... شی تال برقص بر مرگ من http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/171 <FONT size=2>باز موفقیت تئاتر هرمزگان و این بار <A title="" href="http://teygar.blogfa.com/" target="">گروه نمایش تیگار</A></FONT><FONT size=2> رودان .&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;با خبر شدیم نمایش&nbsp; " <FONT size=3>شی تال برقص برمرگ من</FONT> "&nbsp;کارمتفاوت آقای مهران محمودزاده که توسط گروه بازبین اداره کل ارشاد هرمزگان در محاق رد قرار گرفته بود و از اجرای عموم این نمایش ممانعت به عمل آمده بود ، در بخش تجربه های نو جشنواره تئاتر فجر پذیرفته شد <A title="" href="http://www.theater.ir/fa/basic/news.php?id=25412" target="">خبر تکمیلی</A><BR><BR>دراین باره (</FONT><A title="" href="http://behshab.blogsky.com/1390/07/30/post-748/" target=""><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">بهشب</SPAN></A><FONT size=2>)<BR><BR><BR>و اما پست بعدی پنداشتها و برداشتها یک خیره چشم رودانی یا نقد جشنواره ای که شرکت نکردم<BR>پاراگراف هایی در باره جشنواره تئاتر استانی در رودان<BR>به زودی...<BR></FONT> text/html 2011-08-25T14:49:41+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... با دل خویش لب خندان بیاور http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/170 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>هنرمندان تئاتراستان ، تئاتر را سخت گرانمایه میدانند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>آموختن ها و در فضای مهربانی&nbsp;تئاتر قرار گرفتن محتاج حوصله و استعداد و خواستن هاست و البته ظهور و ایجاد آستانه ایستادگی بزرگ در برابر موانع پیش روست و صدالبته دستانی هایل چشمان که در تیررس تندباد های موجود خس وخاشاکی به دیدواندیشه ایشان آسیبی نرساند .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>و نیک می دانند اگر قرار است زبان باشد برای گفتن و اگر حنجره ای باشد برای فریاد و اگر قرار است اندیشه ایی باشد برای رهایی و اگر در این میان قرار است گویش یک حرکت باشد برای تلطیف کردن روزمرگی های زندگی و ایجاد سرزندگی . به حتم هنر مندان تئاتر&nbsp;می مانند ، تلاش می کنند و آن گاه شاهد رونق بساط تئاتر می شوند در این استان.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>تئاتر استان اگر به قول ( ! )<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بعضی ها<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>پیترپروک دارد نشاید که به جایگاه معزز شکسپیری آقایان خدشه ای وارد شود و اگر اینگونه قراراست تیغ برداشت و سر صحنه اول در جلوی چشم تماشاگر به خودمان توهین کرده باشیم می بایست زار و زار به روزگار نزارمان گریست!!!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>در شرایطی که حضور موفق و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>تثبیت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شده یک گروه تئاتری از استان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>(تئاتر تی تووک ) نفس تئاتر را در این استان شنیدنی تر ساخته،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نباید ساخت پاخت های اهالی تئاتر و حوزه های مرتبط با این هنر دچار چالش و تنگ نظری شود .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>اگر تئاتر و سرشاری حیات اجتماعی اش مستعد و توانمند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>همیشگی ترویج وحدت و یکی شدن است<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>پس جا دارد مانایی و ترسیمات با هم شدن ها را خوب در نزد اهالی تئاتر هجاشده &nbsp;داشته باشیم.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>می بایست دیالوگ هم در قبول و یا رد ایده و نظرهایمان &nbsp;کاربرد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;و &nbsp;</SPAN>قواعدی روشن و اخلاقی&nbsp; داشته باشد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>این را هم بگویم اگر در گذشته<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هزار دایه مهربانتر از مادر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>افسارگردانی این هنر را می نمودند حال صریحتر باشیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وبگویم لااقل مرحمت ها را کم کنید و دایه گی را رها و نگاه خاله خرسکیتان را کوتاه کنید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>با خبر شدیم آیین جشنواره ای تئاتر استان امسال به میزبانی شهرستان رودان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>قرار است برگزار شودو به سبب تشکیلات رسمی انجمن نمایش استان گروه های نمایشی ثبت شده زیادی مشغول به آماده سازی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>برای اجرا های عموم و در ادامه به حتم خود جشنواره .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>اما چیزی که کمی جالب می نمود شنیده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>های تایید نشده ایست که نجوا نجوا به گوش می رسد و حکایت از رد شدن نمایشی ست که نسبت به رویه وشیوه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اجرایی و متن نمایشی ست که قبلا در جشنواره دانشجویی کشور تایید و اجرا شده و مورد تحسین منتقدان تئاتری قرار گرفته بود، دارد.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>گروه منسجم و موفق تیگار رودان که در این چند سال اخیر یکی از گروه های پویا در اجرای عمومی در سطح شهربوده به لطف دانش آموخته گی سرپرست گروه در رشته کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش ، نوع نگاه تئاتری گروه به سمت احیای سنت ها و رسومات کاملا" اجتماعی ولی فراموش شده شهر و ترسیم مناسبات کاملا بومی و نودر جنوب &nbsp;می باشد.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>این گروه که با نگاه کاملا" هوشمند سعی در ایجاد بستر آگاهی&nbsp;در نزد&nbsp;تماشاگردارد، خارج از هر گونه مرزبندی غیر اصولی متن " شیتال برقص بر مرگ من " را آماده اجرای عمومی نموده است د و از آنجاییکه متن اشاره ای راه یافته به بخش دانشجویی کشور نیز بوده در معرض تنگ نظری حاکم بر سیستم فیلترینگ هیئت بازبین شده است</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>امید دارم که هیئت محترم بازبین به قول کارگردان کار که مطرح کردند با خوردن یک قهوه تلخ بدون هیچ گونه پیش زمینه خاکستری بنشینند و اجرا گروه اش راببینند و آنگاه به قضاوت و نقد اعلام نظر داشته باشند</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=3>و برای اعتلای این هنر، هنوزانه هزار هنوز فرصت لازم است .</FONT></SPAN></P> text/html 2011-08-13T08:35:58+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... یک روز http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/167 <P><FONT size=2>&nbsp;این روزها اگرچه از واژه کمیم ولی از دایره االمعارف های موجود زندگی که جانمانده ایم ،خیالی دیگر گرفته باشیم .</FONT></P> <P><FONT size=2>&nbsp;و من روزگارم کمی سر بهانه های تب دار این روزمره گی ، &nbsp;دقیقا به قرار همین ساعت شماطه دار داره پیر میشه و من سن و سالم میان بی حوصله گی این چند روز ، خسته تر تقویم می خوره.</FONT></P> <P><FONT size=2>اما امیدوارم که امیدواری هایم برای دیدنت ، جبران این همه کُهنگی شناسنامه ام باشد.</FONT></P> <P><FONT size=2>اگرچه شهر سرهمان ساعت همیشگی شب می شود و من تازه امیدوار می شوم که چراغ اتاقت روشن شود و به قایمکی تمام ، نامه هایی که برایت پست کرده ام را بخوانی ، نامه هایی که با آدرس دقیق خانه ی خودم هستند...</FONT></P> <P><FONT size=2>مطمنا" روزخوبی خواهد بود و من پر از حرف روبرویت نشسته ام</FONT></P> text/html 2011-08-10T14:24:30+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... خون بازی از جاسک تا پارسیان http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/166 <TABLE class=Post cellSpacing=5 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD class=Date align=left colSpan=2></TD></TR> <TR> <TD class=Title colSpan=2>درادامه ی پیشنهاد <A title="" href="http://mahibali.blogsky.com/1390/05/19/post-116/" target="">ماهی بالی </A>با احترام وافتخار همگی حضور داریم و اطلاع رسانی می کنیم </TD></TR> <TR> <TD class=Text align=left colSpan=2> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG src="http://s1.picofile.com/file/7112783545/27.jpg"></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><LINK href="file:///C:\DOCUME~1\sayebani\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" rel=File-List><LINK href="file:///C:\DOCUME~1\sayebani\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" rel=themeData><LINK href="file:///C:\DOCUME~1\sayebani\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" rel=colorSchemeMapping> <STYLE>/*<![CDATA[*/ <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"B Nazanin"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> /*]]>*/</STYLE> </DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><FONT size=+0><SPAN lang=FA><STRONG> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG><SPAN><FONT size=+0><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN><FONT size=+0><SPAN lang=FA>برای رسیدگی به بیماران تالاسمی</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG><FONT size=+0><SPAN lang=FA>سازمان انتقال خون هرمزگان با کمبود خون سالم روبه‌رو است </SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG><FONT size=+0><SPAN lang=FA>این خبر 19 مرداد<A style="COLOR: rgb(204,0,0)" href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8706110839"> </A><A title="" href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8706110839" target="">تیتر</A> شده</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG><FONT size=+0><SPAN lang=FA>و همچنین در خبر آمده سازمان انتقال خون هرمزگان ماهانه به 4 هزار واحد خون نیاز دارد که به ناچار این میزان خون سالم از استان‌های یزد، مرکزی، اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد تامین می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr>.</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG><FONT size=+0><SPAN lang=FA>و معمولا در ماه مبارک رمضان میزان اهداء خون کاهش می یابد</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG><FONT size=+0><SPAN lang=FA>پس دوستان </SPAN><SPAN lang=FA>غیرت مند </SPAN><SPAN lang=FA>هرمزگانی&nbsp; پیشنهاد میکنم ساعت 9 شب یکشنبه 23 مرداد برای اهداء خون خود در پایگاه مرکزی انتقال خون بندرعباس گرد هم جمع شویم</SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif size=3><FONT size=+0><SPAN lang=FA><BR></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: right">آدرس:بندرعباس بین میدان برق و چهار راه مرادی روبروی آموزش و پرورش ناحیه۲</P></STRONG></SPAN></FONT></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-08-09T06:27:12+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... نامه ی پست نشده http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/164 <P>سلام </P> <P>خوبم خوبم من </P> <P>همین روزها كه هستی هم دلتنگتم&nbsp; ، گاهی به همین ماهی های غرق شده در این دریای ناشفاف، به همین دریایی كه انگاری داره غریبه تر با موجودی خود كنار میاد. من دقیقا" در همین پس فرداهای بلند هم نگرانم ، نگران آذوقه ی دریا كه همه ی جگر و گوشه هایش مرده باشند و فسیل .</P> <P>دلم برایت تنگ شده ، من ماهی لب بسته ای شده ام میان سهم تور ماهیگیری كه هیچ وقت سمت دریا پرت نكردی </P> <P>من دوست ماهیگیرم بدون یك ذره تردید ، بدون یك ذره شك و گمان چون بی گمان و تردید &nbsp;من جادوی عشق دریایی این ماهیگیرم.</P> <P>حالم خوب است وخوب باش.</P> <P>ملالی نیست جز خیالی دور كه در دسترس همه ی حس وحال هایم گذشتت ، و ملالی نیست جز گم شدن همین خیال دور كه میان باقی سلام هایی كه یادم رفت روزی به زبان بیارم و &nbsp;خودم راكه &nbsp;روزی دوست داشتم با تمام&nbsp; عاشقیتم دل به &nbsp;دریا بزنم.</P> <P>روزگارت اگر خوب است دست هایت قامت دعا باشند برای بی روزگاری این چند ماهی كَشند گرفته و مرض گرفته </P> <P>در آخر برسان سلامم را به همه ی هیجانهای دلت كه از عشق لبریز است </P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-08-07T09:54:13+01:00 taaghormozgan.mihanblog.com امان ... تسبیح http://taaghormozgan.mihanblog.com/post/163 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>برایمان دعا کن ، تو که می دانم همین جا نزدیک دست های قنوتیت ، آسمان به تو نزدیکتر و نزدیکتر است . میدانم که همین دیشب به عادت تمام ذکرهایی که از نفس هایت می بارید ، دانه های تسبیح را جداجدا میشمردی برای نذر سلامتی همه ی ما که از دریچه چشمانمان می پاییدیمتان <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>برایمان دعا کن که سر کوچه هم که شده است با تو هم قدم شویم ، قبل از آنکه آسمان از دستانت غروب کند و ما ، تنها شاهد همان کلاغ آن سوتریی باشیم که زیر ظرف اسفند دوده شده مادر تورا می پاید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>برایمان دعا کن که امروز را حس و حالی بگیریم که من در<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>این میان شمعی روشن کنم به نیت واژه هایی که قرار است حلول پیدا کنند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و من چقدر دوست دارم همان سمت همیشگی بعدازظهرهای قبل از اذان مغرب را <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>باتو بگذرانم.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3>برایم دعا کن که دعا کرده باشم سر قرار یی که در من پنهان است حاضر باشم ...حاضر باشم و خودم را در همان موقعیت همیشگی پیدا کرده <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و خودم را شمرده شمرده مرور کنم </FONT></SPAN></P>