تبلیغات
تـــاگ هرمزگان - حال تئاتر
چهارشنبه 16 تیر 1389  02:08 ب.ظ
توسط: امان ...

امروز حالم خوب نیست.

امروز  اصلا حال دلبستگان تئاتر خوب نیست .

امروز چشمخانه ی دل تئاتریمان روشن نیست .

امروز چراغ صحنه های تئاتر استان در یکِ تمام استان خوب نیست .

امروز چراغدار  صحنه های تئاتر استان کسانی اند که برای همایش وسرایش ناگفته های سیاسی خود به آنجا می روند.

باور کنید دلمان لک زده برای دیدن یک نمایش خوب ، اصلا فقط یک نمایش ، یک نمایش ...

باور کنید هر تئاتر ی دست خودش را می بوسد و بی توقع بار تمام کم وکاستی را به دوش می کشد تا چراغ صحنه پیوسته روشن باشد. خود مشکلات را برطرف می کنند تا تجلی هنر  ، انسانیت وجامعه انسانی را در خود بارور کند.

باورکنید خودش قدردان قدرت  کشف های بزرگ جامعه ی جهانی شناخت هایش می شودکه تا قدر ساختن جامعه مبتنی برارزشهای والا را با دلسوزی پیش ببرد .

تئاتر استان به کدامین متن نانوشته شما معطل مانده که قراریی ناجور از نابازیگران را راضی کرده که صحنه های تئاتر استان بی نور وتماشاگر باشد.

شما قبول کنید که تئاتر استان را رها کنید این درخت خود می روید و خود پرشاخه وبرگ می شود چون ریشه در سنت وآیین مردمانمان و دلبستگی هایشان دارد.

فقط شما چوب لای چرخ این تئاتر نگذارید.

"شما که خوب بلدین جشن اردیبهشت های هرساله براش  بگیرین ، پس چرا رهاش نمی کنین که پا بگیره و از زیر یوغ توسری خوردن شما بیاد بیرون"

امروز تئاتر  تحت الحفظ شماست وتحت نظارت سفت وسخت شما بیمار شده است .

تشکیلات تئاتری بعد از فوت مرحوم حبیب زاده هنوز کسی را در راس خود نمی بیند چرا این گونه است معلوم نیست ، چرادر امسال هنوز متنی از  در خروجی هئیت بازخوان بیرون نرفته است.

خدایا نکند آن حرف و پیش بینی درست دربیاد  که می گفت : امسال ، با این روند که اداره ارشاد پیش می رود سال سیاه تاتر استان است .

 چه می شود وچه می رود بر احوال تئاتر استان   خدا  میداند وبس.

ما به حرمت نمایش وصحنه نمایش واقفیم و نیک می دانیم حرمتی که انسان برای انسانیت قائل است از طریق این هنر متجلی و زیباتر  می شود.

آقایان مواظب باشیدکه با این بی خیالی شما نباید که تئاتر از بین برود و هنرمند تئاتر ی افسوس این را بخورند که سرنوشت تئاتر استان نامشخص و به دست ویرانی افتاده است .

شما باور کنید تمام فرصت های طلایی اهالی تئاتر و هنراستان در ابن رکود  نابرنامه ای شما   سیرنزولی پیدا کرده است کمی به فکر باشید.

ما می دانیم نگاه ظریف فرهنگی در نزد شما به قول خودتان وجود دارد اما این درخت پرریشه را با دست خود خشک نکنید.

فرهنگسراهای ما کاش میشد جای اینکه بنر تبلیغاتی این همایش وآن همایش خاص رادر شهر پر کند ومراسمات خاص برگزار کنند،  گروه های تئاتری را پرانگیز و  به راه اندازند که خون تئاتر جریان پیداکند وخدا خدا کنید که آه تئاتر گریبان شما نگیرد.

آری خود را مجاب کنید کمی درباره عملکردتان در این حوزه فکر کنید که چه کردید به بهبود حال تئاتر این استان ؟


  • آخرین ویرایش:-