تبلیغات
تـــاگ هرمزگان - زبان عکس
دوشنبه 14 تیر 1389  11:40 ب.ظ
توسط: امان ...

در این سرزمین تولد ، عاشق شدن و مردن بهانه خوبی ست برای سرزبان افتادن ها.برای این که رسوایی شیرین ویا تلخی از مواجهه شدن با اتفاق ها که خارج از خواست ماست مارا همراه خود می کند و مادر این میان  به تمام حواشی دوروبرمان دقیق می شویم.

یک سال پرهیاهو می گذرد ومن ، سخت از این روزگار و جریاناتش در عجبم .همه ی ما به حتم در قاب عکس ها  برای همیشه تاریخ ضبط می شویم و مطمنا" عکس ها معصومیت و آسیب پذیری زندگی وعمر ما را همواره نشانمان می دهند تا یادمان باشد که ما چگونه بزرگ شدن خود را خاطره ویا عکس اش کردیم واین عکس ها کاملا در تاریخ ذهن ما ودیگران می ماند وما را به موضوعاتی رهنمود می کند که چاره ای از این را در ما نمی پروراند جز اینکه در خود رسوب شوی و سوهان دژخیمی را در خود مثل خوره تحمل کنی . ومن از اهالی این سرزمین  از این عکس ها دلهره گرفتم و به خویش و دنیای خویشم بدبین شدم. شاید ما سهم این روزگار نیستیم که ساده ازکناراین حوادث و عکس ها نمبگذریم،و شاید هستیم و سهم انسانیت در ما زمانی ست که به فراموشی سپرده شده است و شاید ما  ...

واینجا این عکس را ببینید


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 15 تیر 1389