تبلیغات
تـــاگ هرمزگان - تابستانه
یکشنبه 30 خرداد 1389  11:17 ب.ظ
توسط: امان ...

اگر بهار مهاجر است از پرستو مخواه که بماند .

وطن ِ پرستو بهار است – پرستوی ِ در قفس بیم ِ دشمنی با بهار را برجا می گذارد-

تابستان امسال که بیاید دل و دماغی برای ثانیه ها ، ساعت ها، روزها وماه هایش که بیم تکرار می گیرد را ندارد و نوعی دیگری از آرامش می شود در فقیری آرامش .

هی که می خواهد شروع شود دردش می گیرد از عزم پرواز و رفتن پرستوی خانه بدوشی که آسمان ِ بهار را ابهت می بخشید . این روز پیش رو را که می گذرانیم ، رمق آخر دل بهاریمان را به تیک وتاکی خداحافظی می کنیم .

این روزها من ...تو و هرآنکسی که خویشاوند امسالی حس پارسالی ما باشد دلش برای بهار سال قبل سخت می تپد و "من ِ پرستوی بال سیاه فکر آبی "  تابستان را از دست بهار قاپیده ام و خانه بدوش در آبی آسمان در پی فصلی در آغاز رویش سبزینه های حرکت و جنبشم .

 


  • آخرین ویرایش:-