تبلیغات
تـــاگ هرمزگان - پنداشت های و برداشت های یک خیره چشم رودانی

نوشتن از جشنواره ای که در آن شرکت نکرده ام طنزیست که شاید خیلی ها به زبان نیش و کنایه برمن خرده گیرند که چرا ندیده و حضور نداشته زبان در کام می چرخاند و سخن پراکنی می کند.

جشنواره تئاتر استان هرمزگان  دردوره بیست و سوم خود شاهد روایت کاملا کمیک شد از نحوه انتخاب و حذف اثار راه یافته و توجیه هزارصفحه ای هیئت بازبین و توصیه های آن ها به کارگردان های راه نیافته به جشنواره مبنی بر تلاش دست یافتن به تئاتر متفکر و اندیشمند اما ما کجا و فهم توصیه های آنها کجا القصه پیش داوری از قبل از جشنواره در من شکل گرفت و من دو زانو روبروی چند پرسش قرار گرفتم

آیا جشنواره ای که پایه انتخاب های کاملا" مغرضانه هیئت بازبین ، شکل و روی و کیفیت و کمیت کارهای دیگر را تحت الشعاع قرار می دهدچقدر توانایی آن را دارد که ما را به سمت وسوی موفقیت در تئاتر استان سوق دهد؟

آیا حضور افراد کاملا"سنتی و دور از صحنه و بطن نمایش می تواند ما را مجاب کند تجربه های نو و بکرراببینیم ؟، و از دیدن نمایش های زیبا ،  وجد آیم؟

آیا می توان قبول کرد آیین و سنت را به همان شیوه ومرام قدیمی خودش ارائه کرد و نوگرایی و تکثرِگرایی شیوه های نوین تئاتر روز دنیا را به فراموشی سپرد؟ و آیا نمی توان راکد ماندن در همان مردابی که قرار نیست خون تازگی وحیات در آن جریان داشته باشد را تغییر داد؟

بعداز حضور موفقیت آمیز گروه نمایشی تی تووک در دو سال متوالی در آیین جشنواره ای تئاتر فجر و جشنواره هایفست ارمنستان و گروه موفق آیینه از رودان در فجر سال قبل پس به باوری از پتانسیل روبه رشد تئاتر استان نایل امدیم و بی شک می توان قبول کرد نگاه متولیان امر در حوزه فرهنگ و هنر استان می بایست دچار دگردیسی مثبت باشد و به چرخه ی موفقیت های تئاتر استان بهای بیشتری قائل باشند.

آیا وقت آن نشده است که در نفرات واحد بازبین تئاتر اداره کل ارشاد بازبینی صورت گیرد؟

من به شخصه از شخصیت های قابل احترامشان حرفی ندارم با تفکرات کاملا دیکته شده ایشان که دمار از تئاتر استان در آورده زاویه دارم.

امید به شولای سبزیی که بر عافیت نگاه ایشان باشد!!!

رودان به قولی می توانست میزبان خوبی باشد برای جشنواره بیست وسوم تئاتر استان اگر...

اگر آقای مدیرمحترم ارشاد شهرستان ، نگاه کاملا بی طرفانه و می پنداشت که دیگر دانش آموختگان تئاتر شهرستان نقش هوو ایشان نیستند و نگرانی شان فراتر از میز و صندلی پیش میرفت وصد البته در قبالشان جبهه گیری نمی نمود آن گاه می توانست از تجارب و توانایی ایشان در پیشبرد کمی و کیفی جشنواره استفاده ها کند و خوبتر که به اتفاقات جالبتری دست می یافت.

اگر مدیریت محترم و قائم مقام دبیرجشنواره از آقایان علیرضا داوری ، مهران محمودزاده ، مصیب داوری که هرسه دانش آموختگان همین هنر هستند حمایت می کرد آنگاه رودان شاهد فصل دیگری از تئاتر رو به رشدش را به چشم می دید...اما صد حیف که شنیده شد که در حذف کارهای نمایشی این دوستان لبخند رضایتش و منویات دلی اش را اعلام کرد..؟؟؟

 

و این گونه شد که جشنواره تئاتر استان در رودان کلید خورد

ادامه دارد 


  • آخرین ویرایش:-