تبلیغات
تـــاگ هرمزگان - نکته های با نقطه...
دوشنبه 27 دی 1389  12:10 ق.ظ
توسط: امان ...

خط های تیره روزگارت  پیداست ...

می دانم که ...

باورش سخت است که بی قرار از تو دورشدنت را بگویم ...

با رنگ کردن این لبخند هایت روزگارم نمی گذرد ...

فکر کن که این (اتفاق ) قرار افتادنش در پستوی نیامدنت گیر کرده باشد و گلو گیر من شده است ، ...هی مواظب قامت ترد تنهایی هایم هم باید باشم ....سرفه نزن.

همه چیز درباره دیروز را یکجا برایت امروز زیبا می کنم ...

من در ستایش زندگی مطمنم  که تحت تاثیر کلمه هایم قرار نمی گیرم ...

بهانه می خواستم برای همه ی این نکته هایی که در این نقطه چین ها یادم رفت بنویسم  اما چیزی کاملا مشهود بازم داشت از گفتنشان.

هی تو ! من  خط های روزگارت را روی همین نقطه های زندگی   جا گذاشتم

زیبا می شوی که سیب  دست بگیری و  مهتاب را نگران عشوه های با طعم شبانه ی ستاره های ماه چهارده کنی .

کاری با من نداشته باش ...من همراه تو ، داشته های این زمین را پرت می کنم به درازی دستم که فهمیده باشیم هستیم نشسته ، چهارزانو روبروی تمام استدلال های دلفریب این زندگی.

هی به پا که جا  نمانیم... از خودمان.


  • آخرین ویرایش:-