تبلیغات
تـــاگ هرمزگان - تنها اتوبوس اولی می داند من مسافر کجا بودم ...
چهارشنبه 31 شهریور 1389  12:41 ق.ظ
توسط: امان ...

این جاده تمام شدنی نیست .چشم شدم منتظر رسیدن ، و تلاشم سمت ِفلش هایی ست که من را محتاط می کند است.

من ادامه حرکت این همه ماشینم روی جاده ، حتی سفید ِممتدد و یا سفیدِ منقطع .

من روسیاه تر از از جاده که نیستم ...خدایا مارا از انحطاط فکری دور کن .

من مسافرم ...یک مسافر

اینجا چقدر زمین هست که بی نوک کلاغ ها جوانه نمی زند ، دقیقا"همین شهری که آمده ام .

وحتی اگر هندوانه های سبز چقدر دلشان بخواهد قرمز و دانه ریز تر باشند من نمی گویم که درود و بروجرد رفته بودم ...دیدی نگفتم .

و گل آفتاب گردان سرگیچه آفتاب گرفته است و من در این مسافرت مطمن تر شدم که مترسک مزرعه لایم زرع ترین درخت دنیاست اگرچه هرچه آب و آفتاب سهم برده باشد.

من مسافرم ...مطمنا" مسافر کوچولوی "سنت اگزوپری" نه


در سالی که گفته ها می شد قرار است سال سیاه تئاتر استان باشد صحنه نمایش استان همچنان طراوت می گیرد . و هنرمندی و یکه تازی اهالی تئاتر را می بیند .وقتی تلاش می شود این مهم صورت بگیرد به هر عنوان شده است صحنه تئاتر گرماگرمی خود را هویدا می کند

روز اول اجرا رویای خلیج فارس را در فرهنگسرای طوبی به تماشا نشستیم

با نمایشی مواجه بودیم که این توقع بود که نویسنده ، کارگردان هرمزگانی که اقبالیت مرکز هنر های نمایشی و اداره کل استان را با خود همراه دارد ، می تواند کاری در خور توجه باشد اما دریغ ...

چند نکته را سعی می کنم تیتر وار یگویم و بگذرم .

1- آیا توانایی بازیگری استان که به قولی سعی شده بود گلچین شده و غربال شده از بزرگان تئاتر استان را به نحوی د راین کار دخیل داده شود همین بود یعنی بضاعت تئاتر استان منوط به همین گروه و اجرا بود

2- در هم تنیدن تمام عناصر داستانی ، فارغ از اینکه اثر بار کمدی و تراژدی را در چرخه صرف نمایش داستان و متن را همواره همراه نداشت به گونه ای که ناهمگونی و ناپیوستگی مضاعف بر متن نمایشی مستولی بود که تماشاگر متوجه تداوم داستان نمی شد

3-کلیشه ای بودن و تکرار پرداخت به یک موضوع تاریخی هیچ جذابیت به تماشاگر وجود ندارد و حتی کارگردان که خود در مقام نویسنده بود به خوداین اجازه را نداده بود که ترجیحات تماشاگر امروزی را دخیل دارد .

4- مراسم و آیین در خون و جان مردمان جنوب نهفته است اما بستر اوهام انگیز نمایش ، مراسم زار را در ظواهر پوشیده از تخیل کارگردان نشان داد.

5-باز گویی که از گذشته ای که نسل به نسل به ما رسیده نیاز به امانت داری دارد ایا نمایش رویای خلیج فارس پتانسیل بالای شور وهیجان آیین مراسم زار را به تماشاگر نشان داد.

6- با توجه به اجرای این متن توسط آقای دژاکام در تهران این خرده به گروه بازیگری آن می رفت که گویش بندری را نتوانسته بودند به متینی اجرا کنند آما باتوجه به گروه کاملا بندری اما از کلمات و جمله بندی های شاراف و شفاف بندری در گروه بازی گری خبری نبود .

7- دکوریی که تداعی یک لنج می باید باشد کدام استفاده را در این نمایش به غیر از بالا رفتن و پایین آمدن را داشت ، چه استفاده ای دیگر از این دکور دیدیم .

8- وجود جاهل بندری که به هیچ عنوان متوجه یک جملی از دیالوگ هایش هم نشدیم چه کمکی به روند کار داشت آیا توانسته وجود یک عنصر امروزی تر که با تیپ هم معرفی شد قرار بود تقابل دشمنان این آب و خاک رانشان دهد که به نظر این قلم اتفاقا" وجودی ک تیپ غیر بومی سکته پیشرو اجرا بود

البته نمی توان از بازی چند بازیگر این نمایش که علی رغم دور بودن از آن تحکم و تفاخری که می بایست باشد در نقش مختار (رضا غریب زاده ) اما بازی پرتلاشش را می توان ستود . بازی آقای سعید موحدی نیز به همین گونه ...

البته می توان این وجه را از ذهن دور ساخت که اداره کل ارشاد عجله ای آماده کردن این کار را به تقابل کار آقای ابراهیم پشتکوهی به آقای سیروس کهوری نژاد سفارش داده و تمام حمایت های مادی و معنوی خود را از این کار به عمل آورده است.

نگاه ظریف فرهنگی به یک رویداد نمایشی دغدغه اهالی نمایش است . مبادا که نمره هایی از لحاظ نقد به همدیگر می دهیم خدشه ای به روند وجه هنری گرو ه های نمایشی قلمداد شود بلکه نگاه به موفقیت های بعدی گروه می باشد

تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند مکبث

اجرایی که در کارگاه نمایش تئاتر شهر دیدم نشان از تفاخر تئاتر استان بود که به حتم در کارنامه نمایشی استان دوباره تکرار می شود

استقبال از این نمایش در نوع خود جالب توجه بود

در ادامه سعی می شود از این اتفاق نکاتی بنویسم و ....


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 31 شهریور 1389