تبلیغات
تـــاگ هرمزگان - کارستان بی کاری
چهارشنبه 3 شهریور 1389  10:49 ب.ظ
توسط: امان ...

 این روز ها کاری به اخبار نداریم ، کاریی نداریم که مردمان پاکستان را آب و سیل دهان باز کرده و می بلعدشان و کسی کمتر دستگیریشان می کند .و کاری نداریم که اگر اینهمه آدم را آب ببرد و اینجا و آنجا یه عده هم عین خیالشون نیست .

 البته و صد البته چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام  و البته به حیطه ما ربطی نداره .

کاری نداریم که این همه دعوای سیاسی و خاله زنک بازی های معمول سیاستمردان ما  سفره قوت مردمان ما را هی کوچک و کوچک تر کرده است .

کاری نداریم که فیلسوف دولتمرد ما گاهی هوس می کند حواس ها را به سمت خودش سوق دهد .

کاری نداریم  ما که حواسمان جمع می شود ، متوجه می شویم که واقعا" حق نداریم کاری داشته باشیم که چرا تورم هم چنان چون سیل پاکستان مردم  را در خودش در می نوردد و پیش می رود.

کاری  نداریم  که تحریم داره نوش جونمون می شه و رکود اقتصادی توی گپ وگفت دولتمردان ما اسباب شوخی و مزاح شده است .

اصلا" ما کاری نداریم که کار  داشته باشیم .

اصلا" ما هم کاری نداریم که راستیتش اصلا"   این ممه رو کدوم لولویی برده که هی حرفشو می زنند.

کاری نداریم که سریال های بعد افطار تهاجم فرهنگی از بهشت ودوزخ ...نه ببخشید از همین شبکه بغلی ما پندآموزی و دین آموزی و یه چیزایی توی مایه های فرهنگ سازی کنسرو شده تحویلمان میدهد.

و کاری نداریم که بفهمیم که کانال فارسی وان روی کدام فرکانس "یو تل ست" داره برای خودش آبروداری می کنه و اصلا" چی به خورد  فرهنگ  ما میده، وکاری نداریم که دقیقا" کپی برابر اصل فارسی وان را به گونه ای دیگر سریال سازی می کنیم " تا کور شود هرآنکس که نتواند دید"

کاری نداریم اینجا کی به کی کار داره مهم اینه که من خودم رو به شما و قدرت خودش رو به دیگر آحاد و او به ...


  • آخرین ویرایش:-